Sandskädda - Roger Hellsten

art:Sandskädda (Limanda limanda)
vikt:460
längd:36
fångstplats:Öresund
metod:Bottenmete
bete:Borstmask
fångstdatum:2018-04-17
uppdaterad: