Fjärsing - Roger Hellsten

art:Fjärsing (Trachinus draco)
vikt:415
längd:42
fångstplats:Måseskär
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:2006-07-15
uppdaterad: