Gös - Axel Larsson

art:Gös (Sander lucioperca)
vikt:950
längd:49
fångstplats:Ätraforsdammen
metod:Bottenmete
bete:Sarv
fångstdatum:2020-08-29
uppdaterad:2020-08-29 21:58:59