Tunga - Roger Hellsten

art:Tunga (Solea solea)
vikt:290
längd:32
fångstplats:Gullmarsfjorden
metod:Frilina
bete:Mask
fångstdatum:2020-08-25
uppdaterad: