Torsk - Roger Hellsten

art:Torsk (Gadus morhua)
vikt:8500
längd:
fångstplats:Öresund
metod:Spinn
bete:Jigg
fångstdatum:
uppdaterad: