Sutare - Roger Hellsten

art:Sutare (Tinca tinca)
vikt:4480
längd:62
fångstplats:Antorpa Sjö
metod:Flötmete
bete:Maggot
fångstdatum:2004-06-04
uppdaterad: