Stäm - Roger Hellsten

art:Stäm (Leuciscus leuciscus)
vikt:190
längd:
fångstplats:Testeboån
metod:Bottenmete
bete:Maggot
fångstdatum:
uppdaterad: