Slätvar - Roger Hellsten

art:Slätvar (Scophthalmus rhombus)
vikt:1020
längd:39
fångstplats:Öresund
metod:Bottenmete
bete:Tobis
fångstdatum:2020-08-15
uppdaterad: