Skrubbskädda - Roger Hellsten

art:Skrubbskädda (Platichthys flesus)
vikt:1070
längd:43
fångstplats:Öresund
metod:Bottenmete
bete:Borstmask
fångstdatum:2003-10-26
uppdaterad: