Björkna - Roger Hellsten

art:Björkna (Blicca bjoerkna)
vikt:615
längd:37
fångstplats:Dalälven
metod:Bottenmete
bete:Majs
fångstdatum:2001-04-29
uppdaterad: