Gråsej - Roger Hellsten

art:Gråsej (Pollachius virens)
vikt:2000
längd:
fångstplats:Öresund
metod:Havsfiske
bete:Häckla
fångstdatum:
uppdaterad: