Gädda - Roger Hellsten

art:Gädda (Esox lucius)
vikt:12725
längd:123
fångstplats:Furusunds Skärgård
metod:Spinnfiske
bete:Abu Killer
fångstdatum:
uppdaterad: