Kolja - Roger Hellsten

art:Kolja (Melanogrammus aeglefinus)
vikt:1220
längd:48
fångstplats:Öresund
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:2006-10-14
uppdaterad: