Långa - Roger Hellsten

art:Långa (Molva molva)
vikt:2100
längd:
fångstplats:Öresund
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:
uppdaterad: