Makrill - Roger Hellsten

art:Makrill (Scomber scombrus)
vikt:1300
längd:52
fångstplats:Öresund
metod:Flötmete
bete:Sill
fångstdatum:2005-10-02
uppdaterad: