Näbbgädda - Roger Hellsten

art:Näbbgädda (Belone belone)
vikt:670
längd:
fångstplats:Öresund
metod:Spinn
bete:Skeddrag
fångstdatum:2020-05-02
uppdaterad: