Piggvar - Roger Hellsten

art:Piggvar (Psetta maxima)
vikt:1260
längd:42
fångstplats:Öresund
metod:Bottenmete
bete:Tobis
fångstdatum:2020-08-13
uppdaterad: