Ruda - Roger Hellsten

art:Ruda (Carassius carassius)
vikt:2525
längd:46
fångstplats:Rassa Vikar, Nynäshamn
metod:Flötmete
bete:Majs
fångstdatum:2002-06-01
uppdaterad: