foto: Jim Larsson

Björkna - Jim Larsson

art:Björkna (Blicca bjoerkna)
vikt:
längd:
fångstplats:Skeingesjön
metod:Bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:2020-07-12
uppdaterad: