foto: Jim Larsson

Benlöja - Jim Larsson

art:Benlöja (Alburnus alburnus)
vikt:
längd:
fångstplats:Nossan
metod:Mete
bete:Majs
fångstdatum:
uppdaterad: