Bergstubb - Iris Sundgren

art:Bergstubb (Pomatoschistus pictus)
vikt:5
längd:6
fångstplats:Marstrand
metod:Kikfiske
bete:Räka
fångstdatum:2020-08-07
uppdaterad: