Bäckröding - Iris Sundgren

art:Bäckröding (Salvelinus fontinalis)
vikt:200
längd:23
fångstplats:Bäck Nära Borås
metod:Frilina
bete:Mask
fångstdatum:2020-08-13
uppdaterad: