Rötsimpa - Iris Sundgren

art:Rötsimpa (Myoxocephalus scorpius)
vikt:290
längd:34
fångstplats:Tistlarna
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:2018-06-09
uppdaterad: