Småspigg - Iris Sundgren

art:Småspigg (Pungitius pungitius)
vikt:4
längd:4
fångstplats:Klare Mosse
metod:Frilina
bete:Mask
fångstdatum:2020-06-24
uppdaterad: