Skärsnultra - Iris Sundgren

art:Skärsnultra (Symphodus melops)
vikt:160
längd:17
fångstplats:Hästholmen
metod:Kikfiske
bete:Räka
fångstdatum:2017-05-23
uppdaterad: