Öring - Axel Larsson

art:Öring (Salmo trutta)
vikt:1253
längd:52
fångstplats:Styrsö
metod:Mete
bete:Gulp
fångstdatum:2020-06-12
uppdaterad:2020-08-15 19:11:59