Torsk - Axel Larsson

art:Torsk (Gadus morhua)
vikt:4530
längd:75
fångstplats:Öresund
metod:Havsfiske
bete:Häckla
fångstdatum:2018-08-18
uppdaterad: