Svart smörbult - Axel Larsson

art:Svart smörbult (Gobius niger)
vikt:45
längd:17
fångstplats:Styrsö
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:2020-05-13
uppdaterad: