Stäm - Axel Larsson

art:Stäm (Leuciscus leuciscus)
vikt:170
längd:25
fångstplats:Lilla Edet
metod:Bottenmete
bete:Daggmask
fångstdatum:
uppdaterad: