Solabborre - Axel Larsson

art:Solabborre (Lepomis gibbosus)
vikt:30
längd:14
fångstplats:Bockemossen
metod:Frilina
bete:Mask
fångstdatum:2020-07-19
uppdaterad: