Småspigg - Axel Larsson

art:Småspigg (Pungitius pungitius)
vikt:2
längd:5
fångstplats:Klare Mosse
metod:Frilina
bete:Mask
fångstdatum:2020-06-23
uppdaterad: