Sjustrålig smörbult - Axel Larsson

art:Sjustrålig smörbult (Gobiusculus flavescens)
vikt:2
längd:6
fångstplats:Styrsö
metod:Frilina
bete:Tångräka
fångstdatum:
uppdaterad: