Sarv - Axel Larsson

art:Sarv (Rutilus aula)
vikt:250
längd:25
fångstplats:Vallgraven
metod:Bottenmete
bete:Maggot
fångstdatum:2019-09-11
uppdaterad: