Rötsimpa - Axel Larsson

art:Rötsimpa (Myoxocephalus scorpius)
vikt:250
längd:25
fångstplats:Jordfall
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:2020-05-23
uppdaterad: