Ruda - Axel Larsson

art:Ruda (Carassius carassius)
vikt:50
längd:14
fångstplats:Klare Mosse
metod:Frilina
bete:Mask
fångstdatum:2020-06-24
uppdaterad: