Id - Axel Larsson

art:Id (Leuciscus idus)
vikt:1650
längd:50
fångstplats:Nissan
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:2020-07-18
uppdaterad: