Björkna - Axel Larsson

art:Björkna (Blicca bjoerkna)
vikt:200
längd:23
fångstplats:Lidan
metod:Bottenmete
bete:Majs
fångstdatum:2020-04-23
uppdaterad: