Bäckröding - Axel Larsson

art:Bäckröding (Salvelinus fontinalis)
vikt:40
längd:14
fångstplats:Bäck I Brämhult
metod:Frilina
bete:Mask
fångstdatum:2020-08-14
uppdaterad: