Gråsej - Axel Larsson

art:Gråsej (Pollachius virens)
vikt:
längd:
fångstplats:Trubaduren
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:2020-08-12
uppdaterad: