Rödspätta - Axel Larsson

art:Rödspätta (Pleuronectes platessa)
vikt:30
längd:15
fångstplats:Styrsö
metod:Bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:2020-05-30
uppdaterad: