Skärsnultra - Axel Larsson

art:Skärsnultra (Symphodus melops)
vikt:110
längd:18
fångstplats:Styrsö
metod:Bottenmete
bete:Maggot
fångstdatum:
uppdaterad: