Ål - Axel Larsson

art:Ål (Anguilla anguilla)
vikt:1500
längd:100
fångstplats:Styrsö
metod:Bottenmete
bete:Makrill
fångstdatum:
uppdaterad: