Bergstubb - Axel Larsson

art:Bergstubb (Pomatoschistus pictus)
vikt:1
längd:4
fångstplats:Styrsö
metod:Frilina
bete:Räka
fångstdatum:2020-08-11
uppdaterad: