Blågylta - Axel Larsson

art:Blågylta (Labrus mixtus)
vikt:350
längd:27
fångstplats:Jordfall
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:2020-05-23
uppdaterad: