Braxen - Axel Larsson

art:Braxen (Abramis brama)
vikt:1400
längd:45
fångstplats:Stora Delsjön
metod:Boltfiske
bete:Plastmajs
fångstdatum:2020-07-12
uppdaterad: