Glyskolja - Axel Larsson

art:Glyskolja (Trisopterus minutus)
vikt:230
längd:20
fångstplats:En Topp Nära Tistlarna
metod:Bottenmete
bete:Sill
fångstdatum:
uppdaterad: