Klarbult - Mats Svensson

art:Klarbult (Aphia minuta)
vikt:
längd:
fångstplats:Bråtaviken
metod:Kikmete
bete:Pungräka
fångstdatum:2020-08-08
uppdaterad:2020-08-13 20:58:00