Tångspigg - Håkan Schyllander

art:Tångspigg (Spinachia spinachia)
vikt:
längd:5
fångstplats:Åsa
metod:Frilina
bete:Pungräka
fångstdatum:2020-08-08
uppdaterad:2020-08-09 06:37:35