Björkna - Håkan Schyllander

art:Björkna (Blicca bjoerkna)
vikt:390
längd:
fångstplats:Byälven
metod:Bottenmete
bete:Maggot
fångstdatum:2020-08-06
uppdaterad:2020-08-07 07:55:31