Bäckröding - Linnea Lönn

art:Bäckröding (Salvelinus fontinalis)
vikt:60
längd:
fångstplats:Jönköping
metod:Frilina
bete:Mask
fångstdatum:2018-08-06
uppdaterad: